• Telefoonnummer0475-591505
  • Kraaiakkerweg 35a6081EK Haelen

Waarneming/huisartsenpost

Tijdens middagen waarop wij gesloten zijn of in vakanties is er waarneming door:
Norg en Norg – Schulpen, huisartsen
Kerkplein 7
6081 BA Haelen
Tel: 0475 – 595000
Dit geldt voor klachten die NIET kunnen wachten tot onze eigen praktijk weer open is!

Voor spoedeisende klachten buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot:
Huisartsenpost Midden-Limburg
Nassaustraat 79
6043 EB Roermond
Tel: 0475 – 771771

HUISARTSENPOSTEN MIDDEN LIMBURG
Stichting Huisartsenposten Midden Limburg (HAP ML) is een organisatie die is opgericht door huisartsen die werkzaam zijn in de regio. Samen verzorgen zij alle spoedeisende huisartsenhulp in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen.

Bij een spoedgeval is er sprake van een klacht die dringend medische zorg behoeft en waarvan de behandeling redelijkerwijs niet kan wachten tot de eigen huisarts weer bereikbaar is.

Wie de huisartsenpost belt krijgt een doktersassistente aan de lijn. De doktersassistente vraagt de patiënt naar de persoonsgegevens en de medische klachten. Zij is speciaal opgeleid om af te wegen welke hulp (telefonisch consult, spreekuur consult, visite of doorverwijzing) het best geboden kan worden.

Twee locaties
Het verzorgingsgebied van de HAP ML beslaat heel Midden Limburg. Alle huisartsen in Midden-Limburg en de gemeente Cranendonck (een klein stukje Brabant) doen mee aan de waarneemregeling. Voor een goede bereikbaarheid heeft de HAP ML op twee locaties een vestiging, een post in Roermond en een post in Weert.
Woont u ten oosten van de Maas of in Horn, Haelen en Neer dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in Roermond, woont u ten westen van de Maas dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in Weert.
Zijn er redenen om naar een andere post te gaan dan is dat mogelijk.

Afspraak maken
Men kan uitsluitend telefonisch een afspraak maken met de huisartsenposten Midden-Limburg. Dus altijd eerst bellen!
De huisartsenpost in Roermond is gevestigd in het St. Laurentiusziekenhuis.

HAP Roermond 0475 – 771 771
HAP Weert 0495 – 677 677