Gastenboek

Onderstaand gastenboek is bedoeld voor patienten die graag hun mening over onze huisartsenpraktijk willen achterlaten. Er zal door de artsen echter in principe niet inhoudelijk gereageerd worden op onderstaande berichten. Bovendien adviseren wij om medisch inhoudelijke vragen niet hier te stellen, maar hiervoor een afspraak te maken op het spreekuur.

Tevens behouden wij ons het recht voor om onderstaande reacties inhoudelijk te wijzigingen (met vermelding aard/reden hiervan) indien wij deze te onfatsoenlijk/onacceptabel achten.


 Naam *
 E-mail
 Website
 Bericht *
* Verplicht

Anti-spam maatregel
Gelieve de tekst/cijfer-combinatie in het veld in te geven.
8 + 3=

(27)
>
(27) Eric Deckers
11 september 2018, 18:00
Met betrekking tot onderstaand bericht wil ik het volgende toelichten:

Het is helaas inderdaad zo dat vlak na een vakantie de drukte zowel aan de telefoon als ook in de praktijk zelf nóg groter is dan gebruikelijk. Aan dergelijke piekbelastingen kan een telefoonsysteem niet altijd voldoen en zullen lijnen dan overbelast raken.
Dat wachten en/of vaker in moeten bellen erg vervelend is kan ik uit eigen ervaring beamen als ik verzekeraars, andere zorgverleners of instanties probeer te bereiken om zaken voor mijn patiënten te regelen. Vaak zijn de wachttijden dan erg lang of komt er in het geheel geen contact tot stand.
Normaliter is dit gelukkig bij ons niet het geval, dat het systeem op de 2e dag na de vakantie helaas mogelijk overvraagd wordt kan ik echter begrijpen. Het huidige telefoonsysteem kan geen "eerlijke wachtrij" voorzien en het contact wordt bij overbelasting door het systeem (en natuurlijk niet door onze assistentes) verbroken.
Voor spoedsituaties voorziet onze centrale trouwens in een spoedlijn.
Wellicht goed nieuws is: bovenstaand probleem hadden wij natuurlijk zelf ook al bemerkt en hierop vanzelfsprekend ook aktie ondernomen. Binnenkort zal de door ons bestelde nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen kunnen worden, deze zal (nog) meer kunnen dan de huidige.
Het is echter niet alleen een zaak van meer lijnen, deze lijnen zullen ook door deskundige personen beantwoord moeten kunnen worden.
Ik heb trouwens gecheckt of alles uiteindelijk verder goed verlopen is en zag dat (ondanks de genoemde grote drukte) voor dezelfde dag nog een afspraakplek gecreëerd is kunnen worden. Uit Uw bericht kan ik dit niet afleiden maar ik kan me voorstellen dat hieromtrent grote tevredenheid zal bestaan?

(26) van de ven
11 september 2018, 14:42
email
ik heb aangegeven dat de praktijk zeer slecht telefonisch bereikbaar is ,vooral na een vakantie periode.(ik moest me niet met hun werkwijze bemoeien kreeg ik te horen) bedankt zover.
je belt en krijgt een wachttoon en erna wordt de lijn gewoon verbroken!
mits je er al tussen komt tenminste.
"mensen" dit kan niet ,koop een fatsoenlijke telefooncentrale en zet de mensen in de wacht.
lijn verbreken is nooit een optie en erg onprofessioneel
advies ,doe er wat mee ,voor iedereen wordt het dan misschien iets dragelijker.

(25) Eric Deckers
5 december 2017, 19:07
Beste mw vd Eijnden,

Onderstaand het bericht door ons ontvangen van KPN.

Wellicht is er nu enig begrip voor de ontstane situatie.
Met spoed hebben wij, tussen de normale werkzaamheden door, nog een noodverbinding via een ander netwerk weten te realiseren voor 1 telefoonlijn, want inderdaad: het zal maar dringend zijn......

Ik snap Uw verbazing over het geen telefonisch contact met ons kunnen krijgen maar vind het jammer dat het meteen negatief naar ons toe gebracht wordt terwijl wij geen schuld hebben aan de storing.

===========

Geachte heer, mevrouw,
Op dit moment is er een storing van vaste telefonie in ons netwerk bij u in de buurt. Wij vinden het erg vervelend dat u hierdoor mogelijk verminderde dienstverlening ervaart van bellen. Onze excuses hiervoor.
Wanneer opgelost?
Wij verwachten dat de storing op 05-12-2017 rond 16:00 uur is opgelost. Wij houden u per e-mail op de hoogte.
Tips tijdens de storing
● De vaste telefoon werkt mogelijk niet tijdens het onderhoud. Gebruik in geval van nood uw mobiele telefoon om 112 te bellen.
● Hebt u een alarm dat via ons netwerk loopt? Dan werkt het alarm mogelijk niet tijdens het onderhoud. Vraag uw leverancier, bijvoorbeeld uw zorginstelling, wat u het beste kunt doen.

Hebt u nog vragen?
Kijk op kpn.com/storingsinfo voor actuele informatie. Wilt u op de hoogte blijven van storingen en onderhoud op de mobiele telefoon? Download dan de MijnKPN app op kpn.com/mijnkpnapp .
Met vriendelijke groet,

Jörg Kramer
Directeur Klantenservice

(24) van den Eijnden
5 december 2017, 12:00
email
Beste,
Ben vanmorgen al 45 min aan het bellen voor een afspraak (veranderen van tijd van de ene afspraak,
Maar ik begrijpt niet het kan dat ik CONTINU de bezet toon krijg.
Het zal maar dringend zijn.................................
gr.

(23) Eric Deckers
31 juli 2017, 20:32
Beste Francien,

Onderstaand heb ik Uw gastenboekbericht geplaatst waarbij ik, zoals op deze website gebruikelijk, de naam van de betreffende zorgverlener heb weggelaten.
In het gastenboek kan een zorgverlener namelijk vanwege diens zwijgplicht niet inhoudelijk reageren op de melding.

De betreffende zorgverlener is geen vast lid van ons team maar werkt als invallend waarnemer, o.a. ivm de extra drukte tijdens de vakantiewaarneming voor Uw eigen huisarts.
Met een waarnemend huisarts bestaat mijnerzijds geen werkgever/werknemer-relatie en derhalve ook geen gezagsverhouding.
Ik heb de collega wel ingelicht over het ontvangen van dit gastenboekbericht en het met hem besproken, ik hoop dat hij het op een goede manier met U oppakt/heeft opgepakt.

(22) Francien
28 juli 2017, 11:28
Ik wil even mijn hart luchten over t onfatsoenlijke behandelen van Dr [...].
Ik had een afspraak gemaakt voor vandaag (28/07/17, 8.45 uur) voor mijn gezicht. Woensdagavond had ik nl een of andere reactie ergens op gehad waardoor mijn gezicht vuurrood was geworden en ik helemaal onder de uitslag zat in gezicht en nek. Op de donderdag de afspraak gemaakt, kon vrijdag terecht. Op de donderdag zelf begon ik erg last te krijgen van mijn schouder waardoor ik geen auto meer kon rijden en later mijn arm gewoonweg niet meer omhoog kon. Aankleden lukt niet etc. (Waarschijnlijk slijmbeurs)
Dus vrijdag kom ik bij [...], Geef uitleg over mijn gezicht, en krijg een zalf voorgeschreven. Daarna vraag ik of hij even naar mijn schouder wilt kijken. Al oogrollend zei hij dat ik maar een andere afspraak hiervoor moest maken. De afspraak voor mijn gezicht vond hij nl ook al twijfelachtig of dit niet kon wachten totdat mijn eigen dokter terug zou zijn van vakantie. Ik moest voor mijn schouder maar ibrufen 600 en paracetamol nemen. Hij heeft echt niet eens naar mijn schouder gekeken. Ik ben ook boos de kamer uitgelopen terwijl hij nog bezig was met zijn verhaal.
Ik had ook echt t idee dat hij zijn werk niet met plezier uitoefent.

Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Jullie moeten zelf maar even kijken of jullie er iets mee doen, maar ik ben het nu kwijt en laat het los...

(21) Lisi Hochfilzeer-van de Kolk
16 mei 2017, 19:48
email
Best team!

Langs deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie hulp en adequaat handelen.
Mensen die hier menen te moeten mopperen hebben,hoogstwaarschijnlijk, geen ervaringen opgedaan bij andere pratijken of ze horen thuis in de categorie: "De beste stuurlui staan aan wal."

Adieë!
Lisi Hochfilzer

(20) Eric Deckers
1 december 2016, 11:12
Mensen klagen vaak over de (in het algemeen nog steeds zeer korte) wachttijden in de huisartsenpraktijk.
Wellicht is onderstaande hierbij goed om te weten:

Wat doet/moet een huisarts zoal?

Doen van ca 25-30 consulten per dag tijdens spreekuur
Rijden van visites
Telefonisch spreekuur doen
Controleren van (herhaal)recepten
Overleg met/aansturen van assistentes/praktijkondersteuning somatiek en GGZ
Beoordelen en behandelen van spoedsituaties tussendoor
Schrijven van verwijsbrieven
Invullen van aanvraagformulieren voor allerhande zaken
Begeleiden van huisarts in opleiding, co-assistent en geneeskundestudenten
Overleggen met specialisten
Overleggen met andere eerstelijns-hulpverleners (fysiotherapie, logopedie, dietiste, wijkverpleegkundigen, apotheek etc.)
Regelen van noodzakelijke spoedplekken op de vaak zeer lange wachtlijsten elders in de zorg
Hulp bij oplossen problemen in wonen/zorg
Ontvangen van artsenbezoekers
Lezen/beoordelen van binnenkomende post/uitslagen van onderzoeken en hierop beleid opzetten
Actueel houden van alle patiëntendossiers
Doen van chirurgische ingrepen
(Rijbewijs)keuringen
Informatieverstrekkingen aan advocaten, verzekeringen en andere instanties
Deelnemen aan vergaderingen/bijeenkomsten overdag en ‘s avonds
Ca. 30 actieve diensten per jaar op de huisartsenpost in avond/nacht, weekend en op feestdagen
Ca. 10 achterwachtdiensten per jaar op de huisartsenpost
Tenminste 40 uur nascholing per jaar
Bijhouden van vakliteratuur
Onderhouden en zo nodig reparatie (regelen) van computers, telefooncentrale, medische apparatuur etc.
Onderhouden en z.n. (laten) repareren van praktijkpand
Regelen van vervanging bij ziekmeldingen/zwangerschappen personeelsleden
Werkoverleg en (functionerings)gesprekken met personeel
Gegevens aanleveren tbv accountant
Gegevens aanleveren tbv verzekeraars
Gegevens aanleveren tbv bank
Gegevens aanleveren tbv “transparantie in de zorg”, “accreditatie van praktijken”, etc.
Deelname aan ketenzorgprojecten
Opzetten van nieuwe programma’s (EPD, ION-database, burgerservicenr etc.)
Declaratieverkeer
Contracten afsluiten met verzekeraars
Werkgeverstaken algemeen (cadeaus voor verjaardagen/jubilea, kerstgeschenken etc etc)
Opzetten praktijkgebonden verbeteringsprojecten
Praktijkvoering steeds aanpassen aan weer nieuwe wet- en regelgeving, verzekeraarseisen etc
Zo mogelijk buiten reguliere werktijden zelf bereikbaar zijn voor terminale patiënten in thuissituatie
Etcetera etcetera..................

Andere factoren die het huisartsenvak qua drukte/zwaarte sterk beïnvloeden:

Mensen blijven langer (vaak met ziekte/beperkingen) thuis wonen, dus: huisartsenzorg
Mensen worden vroeger uit de vaak overvolle ziekenhuizen ontslagen, dus: huisartsenzorg
Mensen staan vaak lang op een wachtlijst alvorens aangevraagde opname kan plaatsvinden, wonen tot dat moment nog thuis, dus: huisartsenzorg
Enige tijd geleden is een deel van de geestelijke gezondheidszorg en een deel van de jeugdzorg overgebracht in de eerste lijn, dus: huisartsenzorg
Momenteel is er een zeer grote schaarste aan wijkverpleegkundige zorg, vaak helemaal NIET te regelen of na zeer veel rondbellen pas. De patiënt is dan natuurlijk evengoed ziek/zorgbehoeftig of vaak zelfs terminaal, dus: huisartsenzorg.

Wij vragen dan ook enig begrip van Uw kant als het eens niet allemaal meteen lukt.
Mopperen mag, maar doe dit dan rechtstreeks tegen mijzelf en niet via via en zéker niet op mijn medewerkers.
Ich höb (wie bekindj) eine breije rök!

Eric Deckers

(19) Nancy
30 november 2016, 18:34
Vorige week woensdag naar het zh geweest voor een echo.
Dezelfde middag de papieren afgegeven bij de assistente.
Al meerdere malen gebeld of de dokter de echo beoordeeld heeft.
Nu moet ik vrijdag terugbellenvoor de uitslag.
Schandalig dat ik 1,5 week moet wachten.

(18) Eric Deckers
26 oktober 2016, 16:27
Bedankt voor deze reactie.
Fijn dat we er samen toch goed aan zijn uit gekomen!

>